Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1. polovina X. století - stavba hradu na Hradním návrší

Menší pahorek nacházející se u Olše společně s brodem na řece splňoval podmínky pro založení obranného sídla. Zničení hradu kmene Golešiců ve vesnici Chotěbuz, zvané Starý Těšín nebo Těšinisko, která se dnes nachází na území Českého Těšína, pravděpodobně vedlo k tomu, že pozornost přeživších se soustředila na nedaleké návrší u Olše. Hradní návrší v Těšíně sloužilo zpočátku pravděpodobně jako zázemí pro rekonstrukci zničeného hradu, ale postupem času, kdy bylo úsilí o rekonstrukci hradu zanecháno, se stalo hlavním sídlem jeho obyvatel. Je jisté, že již v X. století na Hradním návrší v Těšíně existovalo opevněné město.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska