Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1155 r. - první písemná zmínka o Těšíně

První písemná zmínka o Těšíně jako Tescine v rukopisných pramenech se nachází v bule papeže Hadriána IV. pro Waltera, biskupa vratislavského, která byla sepsána v Římě v roku 1155. Tento dokument potvrzuje důležitou funkci města na řece Olši, které představovalo hlavní město kastelánie, tehdejší správní jednotky střední úrovně ve Slezsku. Další zmínka o městě, zvaném tehdy Tessin, pochází z roku 1223. Na konci XIII. století se město jmenovalo Teschin.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska