Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

XII. století - stavba rotundy na Hradním návrší

Těšínská rotunda - nejznámější památka města, vznikla zřejmě na konci XII. století na území kastelánského hradu na Hradním návrší. Nejstarší zmínka o ní se nachází v rukopisných pramenech z roku 1223, kdy se také v dokumentech objevuje její název jako kaple zasvěcené sv. Mikuláši. Zpočátku sloužila jako farní kostel pro obyvatele Těšína, ale po založení Těšínského knížectví a přeměně těšínského hradu z kastelánského sídla na knížecí rezidenci se stala hradní kaplí.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska