Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1290 r. - založení piastovského Těšínského knížectví

Počátkem osmdesátých let XIII. století došlo k rozdělení Opolsko-Ratibořského knížectví knížete Vladislava. Ratibořská část připadla na bratry: staršího Měška a Přemyslava. Kolem roku 1290 bratři svůj majetek rozdělili. Na Měška I. (1290-1315) připadla východní částí spolu s Těšínem a Osvětimi. Z tohoto důvodu je rok 1290 považován za počátek Těšínského knížectví a počátek vlády prvního těšínského knížete. Postupem času se z Osvětimi vytvořilo nezávislé knížectví.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska