Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

XIII. století - přijetí vlámského práva

Na počátku 2. poloviny XIII. století Těšín pravděpodobně přijal vlámské právo od Lvovku v Dolním Slezsku. V této době probíhala na polském území tzv. německá kolonizace a přijímání německého práva. Noví obyvatelé a nový zákon zapříčinili významné civilizační změny: vzniklo mnoho nových měst, byly založeny nové vesnice a zkvalitnilo se zemědělství. Těšín, řízen dle vlámského práva a spravován dědičným starostou, se postupně měnil, narůstal počet obyvatel, rozvíjela se hospodářská činnost a pomalu se rodila administrativa města.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska