Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1327 r. - kníže Kazimír I. vzdává hold českému králi

Mnoha knížatům se nezamlouvala snaha polského krále Vladislava Loketka o sjednocení polských území. Navíc si český král Jan Lucemburský dělal nároky na polský trůn. Jednou z příčin jeho boje o krakovský trůn byla slezská knížata. Počátkem roku 1327 pozval český král do Opavy několik hornoslezských knížat. Mezi nimi byl také Kazimír I. (1315-1358), těšínský kníže, který se právě tam stal leníkem českého krále. Od té doby bylo Těšínské knížectví lénem Koruny české s velkou vnitřní autonomií. Následující král Polska, Kazimír Veliký, v roce 1335 uznal svrchovanost Jana Lucemburského nad Slezskem výměnou za jeho rezignaci z práv na polskou korunu.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska