Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1374 r. - přijetí magdeburského práva

Díky tehdejšímu těšínskému knížeti, Přemyslavovi I. Nošakovi (1358-1410), nejvýznamnějšímu představiteli linie těšínských knížat, došlo v roce 1374 k sepsání magdeburského městského práva převzatého z Vratislavi, které se stalo modelem pro právní úpravu měst na polských územích. Těšín měl také rukopis magdeburského práva, sepsaného v XIV. století, a následně doplňovaného. Rukopis se, bohužel, nedochoval.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska