Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1380 r. - zřízení městské rady

V důsledku přijetí magdeburského práva od Vratislavi v roce 1374 došlo k odkoupení úřadu starosty knížetem Přemyslavem I. Nošakem (1358-1410) na základě diplomu z roku 1380. Z titulu knížecího dokumentu dosavadní dědičný starosta Petr obdržel výměnou Ostravu a sousední Kunčice.  Knížecké rozhodnutí mělo zásadní význam pro další rozvoj Těšína. Od této chvíle řídil město starosta spolu s trojčlennou radou. Nejstarší seznam těšínské městské rady pochází z roku 1388.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska