Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1438 r. - Těšín dostává výsadu ražby mincí

Těšínské úřady podnikly různé kroky ke zvýšení příjmů města. Jedním z nich bylo právo ražby vlastní mince. Vzhledem k problémům knížecí rodiny v roce 1438 získal Těšín mincovní právo od tehdejší vládnoucí kněžny Ofky (1431-1447) a jejích synů za 750 hřiven pražských grošů. Za vlády knížete Kazimíra II.  město ztratilo mincovní právo, protože on sám získal v roce 1498 privilegium ražby mincí od českého krále Vladislava I. Do té doby, městské úřady razily asi šest dekád drobné mince zvané haléři. Do dneška známe šest typů městských haléřů uvedených městem do oběhu.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska