Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1496 r. - výstavba cihlové radnice na těšínském náměstí

Jeden z nejvýznamnějších těšínských panovníků, kníže Kazimír II. (1477-1528), vydal v roce 1496 dokument, na základě kterého se ve prospěch města vzdal svých dvou budov nacházejících se u dominikánského kláštera. Kníže nařídil tyto budovy zbourat a na jejich místě postavit radnici. Sídlo městského úřadů se nezměnilo dodnes. Bývalá dřevěná radnice se nacházela uprostřed náměstí, a tak těšínské úřady za účelem úpravy hlavního náměstí města odstranily budovy, které se na něm nacházely. Obyvatelé města se tak mohli na tomto místě volně setkávat a obchodovat.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska