Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1545-1568 r. - zavedení luteránství knížetem Václavem III. Adamem

Uveřejnění Martinem Lutherem 95 tezí ve Wittenbergu v roce 1517 iniciovalo náboženské změny v Evropě. Tyto změny zasáhly také Slezsko, které bylo v té době součástí habsburské monarchie.  Převzetí vlády v Těšínském knížectví knížetem Václavem III. Adamem (1545-1579) a jeho reformy postupně měnily náboženskou tvář knížectví. Konverze knížete na luteránství proběhla na přelomu padesátých a šedesátých let XVI. století. Vyvrcholením těchto změn bylo panovníkovo vydání církevního nařízení v roku 1567 o zavedení luteránské víry. Většina obyvatel knížectví přijala nové náboženské vyznání, někteří však zůstali věrní katolické víře. V XVI. století byly vesnice Čechovice a Hradec katolické. Kromě toho se také vyskytovaly menší skupiny v Těšíně a dalších městech.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska