Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1609 r. - konverze knížete Adama Václava na katolickou víru

Těšínský kníže Adam Václav (1595-1617) pokračoval v prvním období své vlády ve stylu svého otce a podporoval reformaci. Od konce XVI. století se však politická situace protestantů v Horním Slezsku začala pomalu měnit. Když kníže viděl měnící se situaci a sílící katolické okolí Těšínského knížectví, začal se postupně přibližovat k císaři Rudolfovi II., se kterým spolupracoval během válek s Tureckem. V důsledku jeho přesvědčování přešel ke konci roku 1609 na katolickou víru. Jedním z přínosů, kterých dosáhl tímto rozhodnutím, bylo převzetí funkce hlavního starosty Slezska, ale jeho ambiciózní plány přerušila nečekaná smrt.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska