Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1645-1646 - švédská okupace Těšína a zničení hradu

Důsledkem rostoucího antagonismu mezi katolíky a protestanty v Evropě byla třicetiletá válka (1618-1648). Tato válka byla jedním z nejkrvavějších a nejničivějších konfliktů v dějinách kontinentu. Vojenské operace zasáhly také Slezsko, přičemž obzvláště tragické se ukázaly boje ve čtyřicátých letech XVII. stol. Po dobu několika měsíců v letech 1645 a 1646 se Těšín spolu s knížectvím ocitl pod okupací švédské armády. Během tohoto tragického období došlo k četnému rabování, znásilňování a ničení. Výsledkem, po zakončení války v roce 1648, bylo vylidněné Těšínské knížectví se značně zničenými městy i vesnicemi a ekonomikou opožděnou o několik desetiletí.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska