Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1653 r. - po vymření dynastie Piastovců se Habsburkové stávají panovníky knížectví

V roce 1625 zemřel těšínský kníže Fridrich Vilém, poslední mužský představitel těšínské linie Piastovců. Se souhlasem císaře, další vládkyní knížectví se stala sestra zesnulého, kněžna Alžběta Lukrécie (1625-1653), nicméně s podmínkou, že po její smrti se knížectví stane majetkem Habsburků. Habsburkové byli až do roku 1918 majiteli Těšínského knížectví, s výjimkou několika desetiletí v XVIII. století, kdy svěřili knížectví svým spojencům z lotrinské dynastie.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska