Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1674 r. - počátky jezuitského gymnázia

Počátky vzdělávání v Těšínském knížectví sahají do raného středověku, kdy fungovaly farní školy. Během reformace fungovala v Těšíně po několik desetiletí latinská škola, první střední škola, která byla po návratu panovníků ke katolické víře zrušena. Teprve po příchodu jezuitů v roce 1670 do Těšína byla v říjnu 1674 otevřena další střední škola, katolické gymnázium. Škola vedena jezuity byla typickým nižším gymnáziem, ve kterém probíhala výuka v jazyce latinském. Zpočátku škola neměla moc studentů, ale s postupem času jich začalo přibývat. Školu absolvovalo mnoho významných osobností z dějin Těšínského Slezska, včetně Leopolda Jana Šeršníka.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska