Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1709 r. - zahájení stavby evangelického Ježíšova kostela

Kvůli obtížné politické situaci habsburské monarchie v prvním desetiletí XVIII. století se švédskému králi Karlu XII. podařilo donutit císaře Josefa I. k úpravě anti-protestantské politiky ve Slezsku. Na základě dohody v Altranstädt (Sasko) z roku 1707, bylo možné ve Slezsku postavit šest tzv. kostelů milosti. V Horním Slezsku, v Těšíně, byl postaven pouze jeden. Navzdory ostré protireformační politice bylo Těšínské knížectví v 2. polovině XVII. století obýváno největším počtem protestantů v Horním Slezsku. Tyto okolnosti ovlivnily volbu umístění nového kostela. Kostel byl postaven na Horním předměstí Těšína a v jeho okolí vzniklo několik zařízení včetně gymnázia, domů pro pastory a hřbitov.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska