Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1779 r. - těšínský mír ukončující prusko-rakouskou válku

Od roku 1740 se odehrálo několik válek o příslušnost Slezska, zvaných slezskými válkami, mezi Fridrichem I. Velikým, pruským králem a císařovnou Marií Terezií, a později i jejím synem Josefem II. Poslední z těchto válek, zvaná válkou o bavorské dědictví nebo bramborovou válkou, skončila podepsáním mírové dohody v Těšíně, která upravovala záležitosti bavorského dědictví a status quo ve Slezsku, což znamenalo, že většina Slezska přešla pod vládu Hohenzollernů. Mírová dohoda byla podepsána dne 13.5.1779 v zasedací místnosti těšínského zemského sněmu (dnes budova u Dominikánského náměstí). V těšínském muzeu je uchována sbírka portrétů poslanců účastnících se jednání.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska