Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1789 r. - Největší požár v dějinách města

Těšín byl od počátku své existence mnohokrát postižen požáry. Největší pohromy postihly obyvatele Těšína v devadesátých letech XVIII. století, kdy došlo k zemětřesení a několika požárům. Nejtragičtější z nich nastal 5. května 1789, kdy požár, který vypukl na Horní bráně v důsledku silného větru, se postupně šířil do dalších čtvrtí města. Většina budov (276) byla zničena, pouze několik nacházejících se na předměstí zůstalo nedotčeno. Mimo jiné byl zničen farní kostel sv. Marie Magdalény na dnešním Divadelním náměstí, který už nebyl nikdy obnoven. Důsledkem požáru byla bezpečnější a modernější rekonstrukce města. Městské hradby byly zbořeny, vodní příkop se zasypal nebo změnil na sklepy, rozšířily se ulice, vyrovnal se terén u Mincovní ulice a domy se především stavěly z cihel a kamene. Rekonstrukce města trvala 10 let.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska