Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1802 - kněz L. J. Šeršník zřizuje muzeum a veřejnou knihovnu

Kněz Leopold Jan Šeršník (1747-1814) patří do skupiny nejvýznamnějších a nejvíce zasloužilých osobností Těšína. Vzhledem k rozpuštění jezuitského řádu v roce 1773 a nedostatečného uplatnění v českých zemích byl nucen vrátit se do rodného města. Profesně se podílel na vzdělávání a po velkém požáru města v roce 1789 působil v městských orgánech, kde významně ovlivnil rekonstrukci města. Nejvíce se však podílel na činnostech spojených se vzděláváním a knihovnou. Nenapsal mnoho děl, ale během svého života se mu podařilo shromáždit obrovskou a cennou sbírku knih a bohatou sbírku muzejních exponátů. V roce 1802 otevřel na základě vlastních sbírek knihovnu pro studenty gymnázia a všechny další zájemce. V pozdějším období zajistil fungování knihovny pomocí sepsané závěti. V této době vznikla první knihovna a první veřejné muzeum v Polsku. Sbírky L. J. Šeršníka představují dodnes základní bohatství sbírek Muzea Těšínského Slezska a těšínské knihovny.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska