Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1806 r. - zprovoznění první tiskárny

V roce 1806 přišel do Těšína opavský tiskař, Fabian Beinhauer, který na dnešní Strmé ulici otevřel první tiskárnu v dějinách města. Jeho pobyt v Těšíně byl ale krátký, jelikož ještě ve stejném roce prodal svůj podnik Tomáši Procházkovi pocházejícímu z Prahy. Procházka podnik rozvíjel, získal si klienty a započal linii těšínských tiskařů. V 80. letech XIX. století Karel Procházka otevřel nové sídlo podniku na dnešní Hlavní ulici v Českém Těšíně. Prosperita jedné z největších tiskáren v rakousko-uherské monarchii trvala až do roku 1920, později, po rozdělení Těšínského Slezska mezi Polsko a Československo, se vydavatelský trh značně zmenšil a začaly finanční problémy, které skončily akvizicí podniku bankou.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska