Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1848 r. - vydání Těšínského týdeníku - začátek polského národního hnutí

Revoluční události v Evropě v letech 1848-1849 způsobily, že na významu nabývaly nižší společenské třídy: rolníci a vznikající dělnická třída. Obdobná hnutí se objevila také v Těšínském Slezsku, kde se vůdci rolníků stali Paweł Stalmach a Andrzej Cinciała. V roce 1848 byl z iniciativy Stalmacha, Cinciały a Ludwika Kluckého vydán první časopis v Těšínském Slezsku v polském jazyce Těšínský týdeník, který v krátké době přijal opodstatněné cíle. Z iniciativy týdeníku se požadavky rolníků a jejich vůdců týkaly rovnoprávnosti polského jazyka na úřadech a soudech. V následujícím roce však orgány ve Vídni zpřísnily politiku, což vedlo k likvidaci časopisu a dalších polských organizací. V roce 1851 se objevil nový časopis, Těšínská hvězda, který v tomto období nezveřejňoval politický obsah. Činnost polského národního hnutí přinesla první úspěchy v 60. letech XIX. století.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska