Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1869 r. - Těšín na trase Košicko-bohumínské železnice

2. polovina XIX. století se v dějinách habsburské monarchie vyznačovala intenzivní výstavbou železničních tratí, spojujících rozsáhlé části státu a zároveň zajišťujících bezpečnost díky možnosti rychlého přesunu vojenských jednotek. Jednou z postavených tratí byla Košicko-bohumínská železnice spojující severní trať (Vídeň - Krakov) v Bohumíně přes Těšín, Žilinu a Poprad s Košicemi na dnešním Slovensku. Tato trať byla postavena v letech 1869-1872, ale železniční spojení z Bohumína do Těšína bylo otevřeno již v prvním roce investice. Železniční trať Košice-Bohumín byla 368 km dlouhá, původně jednokolejná, ale již na konci XIX. století začala stavba druhé koleje. Slezský úsek byl dokončen v roku 1915.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska