Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1895 r. - sdružení rodičů Těšínského knížectví zřizuje polské gymnázium

Z iniciativy Pavla Stalmacha, vůdce polského národního hnutí v Těšínském Slezsku, bylo v roce 1885 založeno sdružení rodičů Těšínského knížectví, jehož úkolem byla podpora vzdělávání v polském jazyce, získávání finančních prostředků na jeho rozvoj, a především založení polského gymnázia - zřídla polské inteligence. Hlavní cíl sdružení byl uskutečněn až po Stalmachově smrti. Dne 10. října 1895 zahájilo svou činnost první polské gymnázium v ​​Těšíně. Gymnázium, existující původně jako soukromá škola, mělo své sídlo v pronajatém činžovním domě na dnešní ulici Stalmacha. Po osmi letech, v roce 1903, z něho vyšel první ročník v počtu 19 absolventů. Ve stejném roce byla škola znárodněna, díky čemuž se sdružení mohlo zaměřit na další úkoly.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska