Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

19.10.1918 - vznik Národní rady Těšínského knížectví

Blížící se porážka Rakouska-Uherska v 1. světové válce povzbudila národy nacházející se v habsburské monarchii k vybudování národních států. Císař Karel ve snaze zachránit stát, vydal 16.10.1918 manifest umožňující vytvoření místních samospráv. Polské politické strany připravující se už nějakou dobu na převzetí vlády v Těšínském knížectví obdržely v této věci souhlas ústředních orgánů. 10.19.1918 založili Národní radu Těšínského knížectví, která zastupovala polské obyvatelstvo v Těšínském Slezsku a spravovala polskou část Slezska do 9.8.1920, kdy byla zrušena a její pravomoc byla předána polské vládě.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska