Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1914 r. - vznik Slezské legie

Vypuknutí první světové války probudilo naději, že Polsko získá svou nezávislost. Ke dvěma legiím vytvořeným v Galicii se připojila Slezská legie, která vznikla v Těšínském Slezsku. Na výzvu Josefa Pilsudského odpověděli těšínští učitelé, Jeroným Přepilinský a Jan Lysek, kteří prostřednictvím polského tělocvičného spolku Sokol fungujícího na území Těšínského Slezska svolali dobrovolníky do Těšína, kde v areálu Parku Sikory (dnes v Českém Těšíně) zorganizovali Slezskou legii, zvanou také těšínskou legii. Dne 21.9.1914 r. legie v počtu dvou rot (asi 380 osob), se kterou se loučily davy obyvatel Těšína, vypochodovala směrem k Dolní Mšané, kde se spojila s druhým oddílem polských legií. Těšínští legionáři spolu s druhým oddílem bojovali na východní frontě proti ruskému vojsku na území Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Během války zahynulo asi 70 legionářů, včetně výše uvedeného Jana Lyska, a 30 se dostalo do zajetí.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska