Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1920 r. - rozdělení Těšína a Těšínského Slezska mezi Polsko a Československo

Národní rada Těšínského knížectví uzavřela dne 5.11.1918 předběžnou dohodu s českým protějškem o vymezení hranice Těšínského Slezska na základě etnického hlediska. Obě vlády uzavřenou dohodu přijaly. Větší část Slezska se ocitla na polském území, zatímco česká část zahrnovala oblast kolem Frýdku a Polské Ostravy. Československým úřadům se však toto ujednání nezamlouvalo a 23.1.1919 jejich armáda napadla několik polských oddílů; po několika dnech bojů se ofenzíva zastavila u Skočova. Slabost polských oddílů pramenila z obtížné vojenské situace na polsko-ukrajinské frontě. V tomto okamžiku se do těšínského konfliktu zapojily západní velmoci. Konečné rozhodnutí o Těšínském Slezsku bylo nakonec učiněno na konferenci v belgickém lázeňském městě Spa. Dne 28.7.1920, během zasedání Rady velvyslanců, bylo provedeno rozdělení Těšínského Slezska a jeho hlavního města mezi obě země. Polské části připadla rozloha 1002 km2 (tj. 44 %), a československé 1280 km2 (tj. 56 %).

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska