Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

2. polovina X. století - podmanění Těšína polským panovníkem

Těšínský region se spolu s celým Slezskem ocitl na území státu Polanů vytvořeném prvním historickým panovníkem Polska, knížetem Měškem I. Tuto skutečnost potvrzuje dokument z roku 991 zvaný Dagome iudex, ve kterém Měško I. odevzdává svůj stát pod ochranu papeže. Kromě toho byly tyto země zařazeny k biskupství ve Vratislavi založeném v roce 1000.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska