Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Mosty

Mosty

  1. Mosty

Za nejstarší osídlenou část Těšína je právem považován Zámecký vrchtyčící se nad řekou Olší. Opevněná osada na Zámeckém vrchu se stala od první poloviny 11. století centrem nově vznikající administrativní jednotky – kastelánie. První písemná zmínka o Těšíně pochází z roku 1155. Okolo hradu vyrostlo podhradí, které se stalo zárodkem středověkého města. Na počátku 16. století bylo město obehnáno hradbami, za kterými se postupně rozvinula předměstí.

Pohled na město Těšín, M. Merian, rok 1650 (ze sbírek Muzea Těšínska)

 

Pod těšínským mostkem teče voda skokem, nemůžu ji zastavit…

(Pod cieszyńskim mostkym ciecze woda skokym, nimogym jóm zastawić...)

 

První a nejstarší dřevěný most byl postaven na místě současného mostu Družby na přelomu 14. a 15. století v místě brodu přes Olši u Vodní brány. Dlouhá léta spojoval historické město s jeho předměstskými částmi na levém břehu řeky. Přes něj vedly důležité obchodní cesty a je známo, že později zde bylo vybíráno mýtné. Po roce 1781 byl na tomto místě postaven most zděný (kamenný) a v roce 1891 pak most ocelový z příhradových nosníků. Také pojmenování mostu se měnilo – říkalo se mu most Dlouhý, ale také most Hlavní nebo Zámecký. V letech 1911–1921 vedla přes most tramvajová doprava. Hraničním se stal most v roce 1920 po rozdělení Těšínska a města Těšína mezi Československo a Polsko. Kromě období v letech 1938–1945, kdy bylo město opět sloučeno v jeden celek, probíhá přes všechny mosty státní hranice, která se po vstupu do Schengenského prostoru v roce 2007 uvolnila.

Pohled na Zámecký vrch s mostem na Hlavní ulici, kolorovaná pohlednice, (ze sbírek Muzea Těšínska)

Most na Hlavní ulici – Most Družby, pohled ze Zámeckého vrchu, (ze sbírek Muzea Těšínska) 

Most na Hlavní ulici s tramvají, pohled na Zámecký vrch (ze sbírek Muzea Těšínska)

Most na Hlavní ulici – Most družby, hranice (ze sbírek Muzea Těšínska)

Most na Hlavní ulici, pohled na Český Těšín (ze sbírek Muzea Těšínska)

Most na Hlavní ulici – Most Družby s kavárnou Avion (ze sbírek Muzea Těšínska)

 

Po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939 vyhodila ustupující polská armáda všechny těšínské mosty do vzduchu. Hlavní most byl značně poškozen, stejně jako kavárna Avion, kulturní centrum předválečného Českého Těšína, která musela být demolována.

U Hlavního mostu se to ale úplně nepodařilo, byl pouze značně poškozen. Před koncem války, v noci z 2. na 3. května 1945, vojáci z německého oddílu, ve snaze zpomalit postup Rudé armády, všechny tři těšínské mosty znovu vysadili.K dalšímu poškození mostu došlo v roce 1947, kde jej během povodní strhla voda. V letech 1950 až 1953 došlo k výstavbě nového mostu, který obdržel název most Družby.

 

Druhý vybudovaný most přes Olši byl slavnostně otevřen dne 18. srpna 1903. Byl postaven při příležitosti55. výročí panování císaře Františka Josefa I. a jeho 73. narozenin. Most nesl panovníkovo jméno, ačkoli častěji se mu říkalo most Jubilejní. Spojoval železniční nádraží s centrem města nově vytyčenou ulicí vedoucí pod úbočím zvaným Matterovka. V roce 1918 byl přejmenován na most "U Střelnice". Velká povodeň v červenci 1970 most U Střelnice strhla. Zahynulo na něm pět polských hasičů, kteří v té době na mostě hlídkovali.Jejich těla se nikdy nenašla. Na zdi celnice z polské strany je pamětní deska věnována jejich památce. V roce 1974 byl u Střelnice uveden do provozu nový železobetonový most s názvem most Svobody.

 

Most Františka Josefa – Jubilejní most(ze sbírek Muzea Těšínska)

Most Františka Josefa – Jubilejní most, v pozadí budova Střelnice  (ze sbírek Muzea Těšínska)

 

 

Třetím mostem byl železniční most přes řeku Olši v ulici Na Olšinách vystavený roku 1882, který slouží převážně pro potřeby nákladní dopravy.

 

Koncem 19. století nechal těšínský stavitel Ludwig Kametz na konci dnešní Moskevské ulice v místě původní Mlýnské brány postavit přes řeku Olši dřevěnou lávku. Obyvatelům města sloužila blíže neurčenou dobu a Těšíňané ji pojmenovali podle stavitele – Kametzova lávka (Kametzsteg). Po rozdělení města v roce 1920 byla lávka využívána jako hraniční přechod, než byla v roce 1927 rozebrána. Ve stejném místě přemosťoval během 2. světové války řeku ženijní most, který zničila povodeň v roce 1956.Nový ocelový most, tzv. propustkový, vznikl na místě bývalé lávky roku 1970. Sloužil pouze občanům vlastnícím tzv. propustku (cestovní doklad) do pohraničního pásma. Byl ohrožován častými povodněmi a demontován v roce 1982.

 

Roku 2003 vznikla iniciativa, jejíž snahou bylo obnovení lávky v těchto místech. Projekt nového můstku s názvem „Loophole“ připomínající symbolický uzel francouzského architekta FrançoiseRoche nakonec nebyl realizován.

 

V rámci přeshraničního projektu Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů získala města Český Těšín a Cieszyn v roce 2012 novou dominantu. Stal se jí most spojující nábřeží, parky, aleje a sportoviště na obou březích řeky Olše. Sportmost –Sportovní lávka je situována do rekreačně-sportovní oblasti u Sikorova parku a je využívána zejména pěšími a cyklisty.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska