Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Sport

 

Sport (po roce 1989)

Stefan Król

Sportovní spolupráce je jednou z těch oblastí těšínské přeshraniční místní aktivity, která je výrazně blokována institucionálním rámcem vyplývajícím z přísné podřízenosti sportovních klubů národním sportovním sdružením a organizovanými zápasy, které jsou přiřazené ke strukturám omezených do území daného státu. Spolupráce v této oblasti není tedy podmíněna pouze záměrem a zájmem, ale omezena pravidly pořádání mezinárodních akcí a sportovních utkání. Proto je spolupráce v této oblasti mnohem obtížnější, než například v oblasti kultury. Tyto podmínky způsobují situaci, že je rivalita sportovců z obou stran Olše nejčastěji sociální, rekreační nebo symbolická. Ukazuje se však, že ani s takovými omezeními, společných akcí či sportovních událostí v období po roce 1990 nebyl nedostatek.

První projevy sportovní spolupráce Polského a Českého Těšína po politických změnách souvisejí s první edicí městského Svátku Tří bratrů, který byl v roce 1991 organizován v září. V jeho rámci se odehrál fotbalový zápas mezi FC "Ondraszek" Cieszyn a týmem Těšínských papíren v Českém Těšíně. V následující edici této akce v červnu 1992 se odehrálo utkání zástupců městských vlád Polského Těšína a Českého Těšína. Od té doby se také stalo standardem pozívání hostů z druhé části města, aby se zúčastnili akcí nominálně odehrávaných na jedné straně Olše. Bylo tomu tak například během Svátku Tří bratrů v roce 1995, kdy se v polské části města konala pouliční rasa pro děti a mládež a v české části mezinárodní pochod "Kolem Těšína". Taková symbolická sportovní setkání byla připravena i v dalších letech. Dobrým příkladem je pořádání fotbalového utkání mezi Zastoupením polských umělců a Zastoupením Osobnosti české kultury Klubu Amfora v roce 2011 během festivalu "Kino na Hranici". Samozřejmě, že na tomto typu setkání není sportovní výsledek nejvýznamnější, ale stojí za zmínku, že Poláci vyhráli 5: 3.

Místním aktivistům v některých sportovních disciplínách, zejména těch, kterým se věnují výhradně rekreačně, snadněji se povedlo navázat spolupráci se svými protějšky z okolí Olše. Taková spolupráce se už mnoho let úspěšně udržuje mezi šachisty z Městského studentského sportovního klubu "SZS" Cieszyn, který na turnaje, které pořádají (Vánoce a Nový rok, na pohár primátora města Těšín nebo na 1200. výročí Těšína), zve hosty z Třince, Karviné, Frýdku-Místku, Orlové, Havířova, Českého Těšína a dalších měst.

Podobně fungovalo Mládežnické plavecké sdružení „Delfin“. Od poloviny devadesátých let organizovalo plavecká setkání na bazénu těšínské pobočky Slezské univerzity, na která pozíváno vrstevníky z České republiky, Slovenska nebo Ukrajiny. Soutěž získala takové renomé, že v roce 2016 patřila pod záštitu Polské plavecké asociace. Shromažďovala přes 400 soutěžících z 243 klubů (data z roku 2015). Klub úspěšně získal finanční prostředky z evropských fondů na organizaci školení (mnohokrát byly tábory organizovány mezi jinými v Bystřici nad Olši v České republice na Zaolzi).

K městským akcím byly zahrnuty i sportovní akce, které integrovaly sousední národy. Příkladem takové soutěže může být turnaj ženského volejbalu, který se konal v roce 2009 v rámci Svátku Tří bratrů, a zúčastnili se jej týmy Voctoria MOSiR Cieszyn, TS Slavoj Český Těšín a PALAS VK Levice (ze Slovenska).

Důležitým prvkem evropské a národní politiky je výměna mladých lidí a možnost jejich vzájemného poznávání u příležitosti sportovních soutěží. Tento typ integrace se vyskytuje v Těšínském Slezsku často, i když organizace podobných setkání spojených s překračováním hranic vyžaduje pokaždé splnění mnoha právních procedur.

V lokálním rozsahu můžeme jako příklady uvést Mezinárodní fotbalový turnaj pořádaný v Českém Těšíně v ZŠ na ul. Slezské dne 4. prosince roku 2004, na které se zúčastnily děti z polského Těšína. Dne 24. května 2006 se skupina 35 studentů ze škol v Českém Těšíně zúčastnila Mezinárodního mistrovství v přespolním běhu v Těšíně, pořádaném Základní školou č. 6 v Těšíně.

Mírně širší formule integrující děti ze zemí Visegrádské skupiny má cyklická soutěž pod názvem Mezinárodní sportovní dny. Edice v roce 2010 se konala v Těšíně. Výměna zahrnuje děti z Těšína, Českého Těšína, slovenské Rožňavy a Budapešti.

V případě cyklistiky můžeme pozorovat velmi různorodé aktivity, které si zaslouží popsání z důvodu jejich trvanlivosti a velkého významu pro propagaci historie a turistických hodnot celého Těšínského Slezska. Je to činnost Turistického cyklistického klubu PTTK "Ondraszek", který již dlouho spolupracuje s Cyklistickou asociací "Olza" Polského svazu turistů a sportů v České republice. Společně organizují Rallye do pramenů Visly (od roku 2007), které shromažďující až několik set účastníků. Členové bratrských společností se navzájem zvou k účasti na cyklistických akcích (např. Na kole do Evropy - vícedenní rallye od pramenů Visly do Gdaňsku - cca 1200 km). V roce 2006 tyto sdružení společně připravily Sjezd vedoucích cyklistů PTTK (350 účastníků z celého Polska), kteří měli při této příležitosti možnost na kolech navštívit a poznat Zaolzi.

Polsko-česká cyklistická spolupráce je také velmi úspěšná v oblasti vrcholového sportu. Na začátku 21. století se v rámci polského poháru v kategorii orlů (závodníci do 20 let) konal závod "O modrou stuhu Olše" (pořádaný vždy v září). Jeho přibližně sto kilometrová trasa vedla polským a českým Těšínem.

Nejznámější cyklistická akce, která se v obou městech konala třikrát, však byla Tour de Pologne. Etapy, jejíž trasy překročily hranici na Olši, se konaly v letech 2010, 2011 a 2012. V roce 2010, v 67. ročníku tohoto závodu, byla to třetí etapa, která odjížděla z města Tychy s délkou téměř 178 km, v roce 2011 čtvrtá etapa začínající v Osvětimi s délkou 177 km, a v roce 2012 opět třetí etapa, jejíž start se konal v Kędzierzyn-Koźle a která měla téměř 202 km. Stojí za to dodat, že vítězem, který v roce 2010 jako první prošel cílovou čarou na těšínském náměstí, byl pozdější mistr světa, Slovák Peter Sagan.

Od roku 2009 je také organizována cyklická a neustále se rozvíjející sportovní akce, která spojuje oba města, Fortuna Bieg. Skládá se z několika závodů, které jsou přizpůsobeny možnostem účastníků, a nejdůležitější je tzv. hlavní závod, 10 km. Akce shromažďující na začátku několika set účastníků (např. v roce 2010 se hlavního závodu zúčastnilo 342 účastníků) se neustále vyvíjí (v roce 2016 jich bylo okolo 3500). Soutěží nejen soutěžící z Polska, České republiky a Slovenska, ale také z Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Moldavska a Keni. Ty poslední se často ukazují být vítězi hlavního závodu. Abel Kibet Rop je současně jediným dvojnásobným vítězem této soutěže (2015 a 2016). Od roku 2017 byl Fortuna Bieg zařazen do Beskydského poháru (vedle půlmaratonu Żywiec a závodu Fiat). Zásluhou tohoto závodu a pozitivním trendem na běhání a vedení zdravého životního stylu je pravděpodobně organizace týdenních akci pod názvem Parkrun, které využívají výhodnou rekreační infrastrukturu vybudovanou v obou městech díky evropským fondům.

Sportovní spolupráce mezi Těšínem a Českým Těšínem probíhá také v oblasti zimních sportů. V dubnu 2010 v nově otevřené sportovní a zábavní aréně jména Těšínských olimpionců organizováno Grand Prix Silesia v curlingu, kterého se zúčastnili týmy z Polska, České republiky a Slovenska (celkem 10 týmů). Ve stejné aréně, v prosinci 2012, se konal Šampionát Tří národů v krasobruslení.

Mezinárodní společenský turnaj mini hokeje o Pohár primátora města Těšín, který se odehrál v roce 2015, shromáždil osm týmů z obou stran Olše a zápasy se hrály v obou městech.

Potvrzením upřímné srdečnosti zástupců obou měst k sobě byla pomoc poskytovaná orgány Českého Těšína sousedům v době výstavby výše zmíněné Sportovní a zábavní arény v Těšíně. Stavěla se na místě městského kluziště a během její výstavby obyvatelé tento typ objektu neměli. Vláda Českého Těšína pak zpřístupnila dětem z Polska vlastní zázemí. Ze stejných důvodů dal Český Těšín k dispozici kluziště k dispozici během Polonijných her, organizovaných městem Těšína (vedle Bělska-Bílé, Szczyrku, Wisły, Ustroně a Jastrzębie-Zdroje). Díky tomu bylo možné nad Olši soutěžit v závodě na bruslích a účastníci se vyhnuli nutnosti dalšího cestování.

Vstup Polska a České republiky do struktur Evropské unie umožnil využití spolufinancování mnoha rozvojových programů, které zvyšují životní úroveň občanů. Prostředky z tohoto titulu lze získat i na činnosti související s rekreací a masovým sportem. Města Těšín a Český Těšín podaly žádost pojmenovanou „Sportpark - Sportovní park“ v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007-2013, který byl schválen k realizaci 9. listopadu 2009. Zahrnoval oblasti poblíž Wałky (na polské straně) a Park Adama Sikory (na české straně). Projekt měl několik částí společně označovaných jako projekt „Zahrada dvou břehů” (Revital Park, Sport Park, Sport Most). Infrastruktura dokonale splňuje potřeby rekreačního běhu, cyklistiky nebo kolečkového bruslení. V rámci projektu byl obnoven stadion Pod Wałką, vybudováno nové fotbalové hřiště s umělým povrchem, volejbalový, plážový, basketbalový a streetbalový stadion. Byly vybudovány cyklistické stezky, osvětlení a parkoviště. V poslední etapě, dokončené 6. června 2012, byl odevzdán do provozu sportovní most (pro chodce a cyklisty).

Nebyl to jediný projekt z fondů Evropské unie na spolufinancování aktivit v oblasti sportu (některé již byly uvedeny výše).

Díky těmto prostředkům bylo možné aktivizovat činnosti zaměřené na sportovní rozvoj a integraci dětí z obou stran Olše. K těmto projektům patřila mezi jinými série plaveckých setkání s názvem "Sobota v Těšíně" spolufinancovaných z Fondu pro regionální rozvoj Překračujeme hranice (2009).

Program nazvaný „Přeshraniční sportovní akademie“, jehož příjemcem bylo Pedagogické centrum polského národního vzdělávání v Českém Těšíně a Asociace pro animaci kultury a sportu „Anima Proactiv“ z Těšína, měl podobnou povahu. Financování pocházelo z Operačního fondu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007-2013. Program byl určen pro učitele a studenty z obou stran Olše a spočíval v popularizaci nových didaktických forem, propagování olympijských idejí a prezentaci nových sportů (2011).

Dalším projektem byl realizovaný v roce 2011 Basketbalový festival "Všechny strany basketu". Jednalo se o pořádání šesti turnajů, na které byli pozváni účastníci z Polska a České republiky. Financování pocházelo z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013.

Prostředky z evropských programů dorazily k místním odběratelům prostřednictvím různých institucí. Freestyle City festival, který se konal ve dnech 5. až 8. srpna 2010 v Těšíně a Českém Těšíně, shromáždil na startu více než 300 závodníků v různých konkurencích tzv. extrémních sportů, získal finanční prostředky z Regionálního operačního programu Slezského kraje na léta 2007-2013 v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Sport v lokální těšínské dimenzi, zejména po roce 2005, podporuje procesy sjednání a integrace sousedních komunit. Díky možnosti využití mnoha evropských fondů se může rozvíjet rekreační a sportovní báze obou měst, což zlepšuje kvalitu života jejich obyvatel.

 

Cieszyński Fortuna Bieg, 23 kwietnia 2019 roku (Foto kampas-sport.eu, Archiwum Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego)

Tour de Pologne, 2010 (fot. Magenta studio)

Most Sportowy, 2013 (Foto Renata Karpińska,)

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję