Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Svátek tří bratří

 

Historie festivalu

Mezinárodní divadelní festival Bez hranic (do roku 2004 s názvem Na hranici) vznikl z touhy vybudovat mosty porozumění přes hranice v regionu, kde je tato potřeba velmi významná vzhledem k historii regionu a až doposud přežívajících vzájemných stereotypů.

Iniciativa se zrodila na prahu svobody v době, kdy jak v Polsku tak i v bývalém Československu začal přechod k demokracii. Aktivisté SPCz Cieszyn a členové Občanského fóra v Českém Těšíně se rozhodli pro společnou kulturní aktivitu, Jakub Mátl (český filozof, student J. Patočky) společně s Jerzym Kronholdem (těšínský básník nové vlny a dramatik) představili myšlenku společného divadelního festivalu. První festival byl věnován prezentaci polských a československých inscenací Václava Havla (r. 1990). Z této iniciativy se zrodil pravidelný mezinárodní divadelní festival, jež dodnes představuje nejvýznamnější divadelní inscenace a mnoho dalších doprovodných aktivit (konference, výstavy, diskuse, workshopy, koncerty, přehlídky dětských a mládežnických souborů, alternativní divadla, čtení nových dramatických a literárních děl, divadelní vlak a spolupráce s festivalem Dream factory, atd). Na festivalu kromě prezentace děl ze zemí V4 se rovněž objevují inscenace z Ukrajiny, Rakouska a představují se umělci z dalších zemí Evropy a Ameriky.

Význam festivalu podtrhlo i setkání ministrů kultury zemí Visegradské 4 na X. ročníku v roce 1999. Zdůraznění jeho potřebnosti svědčí i podpora a dotace z mezinárodních fondů a záštity ministrů kultury, velvyslanců, generálních konzulů a národních center V4.

Na úspěšnou realizaci divadelního festivalu pak navázaly další česko-polské aktivity SPCzS: Festival SPCz, filmová přehlídka Kino na Hranici a prestižní výstavy, cykl konferencji Dialogi Havlovske, Dux Poloniae Baptizatur (projekt věnovaný 1050 výročí křesťanství v Polsku)). Tato vzájemná spolupráce pak dala podnět i pro vznik dalších mezinárodních akcí trvajících dodnes v Cieszyne a Českém Těšíně, i takových, jako je Svátek tří bratří, Mezinárodní dekáda varhanní,komorní hudby a sborového zpěvu, Strašidla na Zámku.

 

Lidé

U zrodu prvního ročníku festivalu stály známé osobnosti z příhraničních iniciativ. Z polské strany: Jerzy Kronhold, Jerzy Herma, Marian Dembiniok, Miroslava Pindór, Janusz Legoń, z české strany Jakub Mátl, Gertruda Chowanioková, Ladislav Szpyrc, Marie Vízdalová a mnoho dalších dobrovolníků. V následujících létech byli jako spoluorganizátoři přizvány další instituce a občanská sdružení, které pak dlouhodobě s festivalem spolupracovaly nebo realizují festival dodnes: Dom Narodovy, Městské kulturní středisko (později KaSS Střelnice), Těšínské divadlo, Teatr A. Mickiewicza, Spolek Půda, AVE, ETC, Městská knihovna, Člověk na hranici a další.

Mezi dlouholeté dramaturgy a konzultanty divadelního festivalu pro českou a slovenskou část festivalu patřili: Ladislav Slíva (ředitel Těšínského divadla, Karel Král (šéfredaktor časopisu „Svět a divadlo”), Jakub Škorpil („Svět a divadlo”), Tomáš Suchánek (ředitel Dream Factory), Zuzana Uličanská (nyní Divadelný ústav Bratislava), Lenka Zogatová (České centrum v Bratislavě) a Martin Porubjak (režisér SR). Polskou část připravovali: Jerzy Kronhold, Marek Gaj, Jacek Sieradzki, Miroslawa Pindór a Janusz Legoń; jako konzultanti rovněž Roman Pawłowski a Artur Pałyga. Maďarskou složku připravuje Sylvie Huszár.

Na pozicích ředitelů festivalu se vystřídali : Jerzy Kronhold, Marian Dembiniok, Gertruda Chowanioková a Janusz Legon . V období, kdy festival se dělil na českou a polskou část byli řediteli jednotlivých částí: Jerzy Herma, Marian Dembiniok, Roman Rozbroj, Gertruda Chowanioková a Andrea Folterová. Mezi dlouholeté koordinátory a administrátory festivalu patří z polské strany Regina Bandarewicz (do r. 2012), Boguslav Słupczynski a Kinga Ciba (od r. 2009 do současnosti); v roce 2016 se připojila Katarzyna Dendys-Kosecka. Z české strany pak v devadesátých létech jako pracovníci TD zejména pak Roman Rozbroj, Dagmar Pavlíková, Joanna Vania. Od vzniku festivalu jako dobrovolnice, později později z titulu své funkce Lucie Bačíková, Petra Slováček-Rypienová a Šárka Klimoszová.

Nejčastějším autorem divadelního plakátu (18) je Ladislav Szpyrc, výtvarník, kurátor výstav a předseda Spolku Půda. Plakáty rovněž navrhoval Krzystof Morcinek.

Na realizaci divadelního festivalu se rovněž významně podílel administrativní a technický štáb pracovníků Těšínského divadla, KaSS Střelnice, divadla A. Mickiewicze, Domu Narodoveho v Těšíně, Městské knihovny a mnoho dalších institucí a spolků. Festival by nebylo možno připravit bez práce dobrovolníků jak z polské tak české strany .

https://borderfestival.eu/ Ročníky: https://borderfestival.eu/cs/historie-festivalu/

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję