Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Obyvatelstvo

Těšínská předměstí nebyla součástí Těšína, výjimkou bylo Horní předměstí, které spadalo pod jurisdikci města. Majiteli tohoto území, které spadalo do těšínského knížecího panství, byla knížata z rodu Piastovců a poté Habsburkové. Z tohoto důvodu na těchto předměstích neplatilo městské, ale knížecí právo. Proto byli obyvatelé předměstí nazýváni předměšťany a nepočítali se mezi občany města Těšín. Veškeré záležitosti týkající se obchodu s nemovitostmi byly vyřizovány u knížecích úředníků na hradě, a spory byly projednávány na zasedání velkého shromáždění. Tak tomu bylo na Fryštátském předměstí, pod nějž v některých záležitostech spadala Malá louka. Podobná zasedání fungovala minimálně od druhé poloviny 17. století na Brandýse. Situace se změnila až po roce 1849, kdy byla knížecí předměstí připojena k Těšínu, a jejich obyvatelé se stali jeho občany.

Mala Louka na počátku 18. století stala samostatnou katastrální jednotkou. V době, kdy se v habsburské monarchii připravoval nový daňový systém nazývaný Karolínský katastr, zde byly zaznamenány nemovitosti v počtu 11 domů. Je obtížné určit, co způsobilo vyčlenění této oblasti, která ležela v blízkosti těšínského hradu. Od doby Piastovců tady existovaly pouze zemědělské usedlosti nebo louky a pouze jedna velká farma patřící muži jménem Konderli (1751). Na přelomu let 1770 a 1771 a v roce 1789 bylo na tomto předměstí napočítáno pouhých 47 obyvatel. V roce 1822 čítalo toto předměstí 9 čísel popisných a pořád to byly pouze zemědělské usedlosti, v roce 1830 zde bylo evidováno 9 čísel popisných, 22 domácností a 76 osob.

Obal těšínskeho urbářa, 1577 (AP Cieszyn)

 

Evidence vlastníků pozemků na Malé louce registrovaných v Těšínskem urbáře, 1577. (AP Cieszyn)

 

Kniha předměstí Těšínske komory - titulní strana, 1713 (Státní archiv Cieszyn)

 

Smlouva o koupi pozemku na Malé Louce, 1713 (AP Cieszyn)

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję