Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1374 - Adoption of the Magdeburg Law

Thanks to the then Duke of Cieszyn, Premyslaus I Noszak (1358-1410), the most prominent representative of the line of the Cieszyn princes, in 1374 adopted the Magdeburg Law, taken over from Wrocław. It became a model for legal solutions of cities in Poland. Cieszyn also had a manuscript of the Magdeburg Law, written in the fourteenth century, and then supplemented. Today, unfortunately, the manuscript is lost.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska