Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1155 - Pierwsza pisemna wzmianka o Cieszynie

Cieszyn jako Tescin po raz pierwszy w źródłach rękopiśmiennych został wymieniony w spisanej w Rzymie w 1155 r. bulli papieża Hadriana IV dla Waltera, biskupa wrocławskiego. Dokument ten potwierdza ważną funkcję miasta nad Olzą, stanowiącego stolicę kasztelanii, czyli ówczesnej jednostki administracyjnej średniego szczebla na terenie Śląska. Kolejna wzmianka o mieście, nazwanego wówczas Tessin, pochodzi z 1223 r. Pod koniec XIII w. miasto zwano Teschin.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska