Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1374 - Przyjęcie prawa magdeburskiego

Za sprawą ówczesnego księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka (1358-1410), najwybitniejszego przedstawiciela linii książąt cieszyńskich, doszło w 1374 r. do spisania pod koniec XII w. prawa miejskiego Magdeburga, przejętego od Wrocławia; stało się ono wzorcem dla rozwiązań prawnych miast na ziemiach polskich. Także Cieszyn posiadał rękopis prawa magdeburskiego, spisanego w XIV wieku, a w następnie uzupełnianego. Dzisiaj niestety rękopis jest zaginiony.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska