Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1380 - Powstanie rady miejskiej

Konsekwencją przyjęcia w 1374 r. prawa magdeburskiego od Wrocławia stało się wykupienie wójtostwa przez księcia Przemysława I Noszaka (1358-1410) na mocy dyplomu z 1380 r. W świetle dokumentu książęcego dotychczasowy wójt dziedziczny Piotr otrzymał w zamian Ostrawę oraz sąsiednie Kończyce. Decyzja księcia miała fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju Cieszyna. Od tego momentu władzę w mieście sprawował burmistrz z trzyosobową radą. Najstarszy spis cieszyńskiej rady miejskiej datowany jest na 1388 r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska