Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1438 - Cieszyn otrzymuje przywilej bicia monety

Władze Cieszyna podejmowały różne działania zwiększające miejskie dochody. Jedną z nich stało się prawo bicia własnej monety. Ze względu na problemy rodziny książęcej w 1438 r. Cieszyn nabył prawa mennicze od rządzącej wówczas księżnej Ofki (1431-1447) oraz jej synów za 750 grzywien groszy praskich. Prawo mennicze miasto utraciło za panowania księcia Kazimierza II, albowiem on sam uzyskał w 1498 roku przywilej menniczy od Władysława I, króla czeskiego. Do tego momentu władze miejskie wybijały przez sześć dekad drobne monety zwane halerzami. Do dzisiaj znanych jest sześć typów halerzy miejskich wprowadzonych do obiegu przez miasto Cieszyn.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska