Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1496 - Budowa murowanego ratusza przy cieszyńskim rynku

Jeden z najwybitniejszych dynastów cieszyńskich, książę Kazimierz II (1477-1528), wystawił w 1496 r. dokument, na mocy którego odstąpił miastu dwa swoje budynki położone przy klasztorze dominikańskim. Książę polecił wyburzyć owe budynki, a na ich miejscu wybudować ratusz. Siedziba władz miejskich pozostała niezmieniona do dzisiaj. Dawny ratusz drewniany znajdował się na płycie rynku, i władze Cieszyna, aby uporządkować centralny plac miasta usunęły znajdujące się tam obiekty. Mieszczanie mogli potem swobodnie się w tym miejscu spotykać oraz handlować.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska