Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1609 - Konwersja księcia Adama Wacława na katolicyzm

Książę cieszyński Adam Wacław (1595-1617) w pierwszym okresie swoich rządów kontynuował dzieło ojca i umacniał przemiany reformacyjne. Jednak od końca XVI w. powoli zaczęła zmieniać się sytuacja polityczna protestantów na Górnym Śląsku. Książę widząc zmieniającą się sytuację oraz coraz silniejsze katolickie otoczenie księstwa cieszyńskiego stopniowo zbliżał się do cesarza Rudolfa II, z którym współpracował w czasie wojen z Turcją. Na skutek jego namów przeszedł pod koniec 1609 r. na katolicyzm. Jedną z korzyści, którą osiągnął tą decyzją, było objęcie urzędu starosty generalnego Śląska, lecz jego ambitne plany przerwała niespodziewana śmierć.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska