Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1645-1646 - Szwedzka okupacja Cieszyna i zniszczenie zamku

Konsekwencją narastających antagonizmów pomiędzy katolikami i protestantami w Europie stała się wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Wojna ta była jedną z najkrwawszych i najbardziej niszczycielskich konfliktów w dziejach kontynentu. Działania wojenne objęły również Śląsk, a szczególnie tragiczne okazały się walki w latach czterdziestych XVII w. Przez kilka miesięcy w latach 1645 i 1646 Cieszyn wraz z księstwem znajdował się pod okupacją wojsk szwedzkich. W tym tragicznym okresie doszło do licznych rabunków, gwałtów i zniszczeń. W efekcie po zakończeniu wojny w 1648 r. księstwo cieszyńskie było wyludnione, miasta i wsie w znacznym stopniu zniszczone, a gospodarka cofnięta o kilka dziesięcioleci.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska