Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1653 - Habsburgowie władcami księstwa po wymarciu Piastów

W 1625 r. zmarł książę cieszyński Fryderyk Wilhelm, ostatni męski przedstawiciel cieszyńskiej linii piastowskiej. Za zgodą cesarza kolejnym władcą księstwa została siostra zmarłego, księżna Elżbieta Lukrecja (1625-1653), z tym jednak zastrzeżeniem, że po jej śmierci księstwo miało przejść na własność Habsburgów. Habsburgowie pozostali właścicielami księstwa cieszyńskiego aż do 1918 r., z wyjątkiem kilku dziesięcioleci w XVIII w., kiedy oddali księstwo swoim sojusznikom z dynastii lotaryńskiej.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska