Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1709 - Rozpoczęcie budowy ewangelickiego kościoła Jezusowego

Z powodu trudnej sytuacji politycznej monarchii Habsburgów w pierwszej dekadzie XVIII w. król szwedzki Karol XII zdołał przymusić cesarza Józefa I do korekty polityki antyprotestanckiej na Śląsku. Na mocy układu w Altranstädt (Saksonia) z 1707 r. na Śląsku wolno było wybudować sześć tzw. Kościołów Łaski. Zaledwie jeden powstał na Górnym Śląsku, w Cieszynie. Księstwo cieszyńskie pomimo ostrej polityki kontrreformacyjnej było w II połowie XVII w. zamieszkiwane przez największą liczbę protestantów na Górnym Śląsku. Te okoliczności miały wpływ na wybór lokalizacji nowego kościoła. Kościół wybudowano na Górnym Przedmieściu Cieszyna, a w jego otoczeniu powstało kilka obiektów, w tym gimnazjum, domy dla pastorów i cmentarz.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska