Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1779 - Pokój cieszyński kończący wojnę prusko - austriacką

Od 1740 r. miało miejsce kilka wojen zwanych śląskimi pomiędzy Fryderykiem I Wielkim, królem pruskim, a cesarzową Marią Teresą, i później również jej synem Józefem II, o przynależność Śląska. Ostatnia z tych wojen, nazywana wojną o sukcesję bawarską lub wojną kartoflaną, zakończyła się podpisaniem pokoju w Cieszynie, na mocy którego uregulowano sprawy sukcesji bawarskiej oraz status quo na Śląsku, co oznaczało, że większość Śląska przeszła pod panowanie Hohenzollernów. Układ pokojowy podpisano 13.05.1779 r. w sali sesyjnej cieszyńskiego sejmiku ziemskiego (dzisiaj budynek przy placu Dominikańskim). Pamiątką po tamtym wydarzeniu jest przechowywana w cieszyńskim muzeum kolekcja portretów posłów biorących udział w pertraktacjach.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska