Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1789 - Największy pożar w dziejach miasta

Od początku swojego istnienia Cieszyn był wiele razy nawiedzany przez pożary. Najwięcej nieszczęść spadło na mieszkańców Cieszyna w 9. dekadzie XVIII w. Wówczas miały miejsce trzęsienie ziemi i kilka pożarów. Zaś najtragiczniejszy z nich zdarzył się 5. maja 1789 r. Wtedy pożar, który wybuchł na Wyższej Bramie, na skutek silnego wiatru stopniowo ogarniał coraz większe połacie miasta. Zniszczeniu uległa większość budynków (276), nietkniętych pozostało jedynie kilkanaście na przedmieściach. Zrujnowany został m.in. kościół parafialny św. Marii Magdaleny przy dzisiejszym placu Teatralnym. Kościół ten nie został więcej odbudowany. Konsekwencją pożaru stało się zrekonstruowanie miasta bezpieczniejszego i nowocześniejszego. Zniesiono mury miejskie, fosę zasypano lub zamieniono na piwnice, poszerzono ulice, zniwelowano teren w rejonie ulicy Menniczej, a przede wszystkim budowano domy z cegły i kamienia. Odbudowa miasta trwała 10 lat.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska