Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1802 - Ksiądz L. J. Szersznik otwiera muzeum i bibliotekę publiczną

Ksiądz Leopold Jan Szersznik (1747-1814) należy do grona najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych osób pochodzących z Cieszyna. Z powodu kasaty zakonu jezuitów w 1773 r. i braku możliwości znalezienia zatrudnienia w Czechach, zmuszony został do powrotu do rodzinnego miasta. Związał się zawodowo ze szkolnictwem, a po wielkim pożarze miasta w 1789 r. działał w samorządzie miejskim i miał istotny wpływ na odbudowę miasta. Jednak najbardziej angażował się w naukę i w działalność biblioteczną. Nie opublikował wielu prac, ale w ciągu życia zdołał zgromadzić olbrzymi i wartościowy księgozbiór, a także bogatą kolekcję eksponatów muzealnych. W 1802 r. na bazie własnych zbiorów otworzył bibliotekę dostępną uczniom gimnazjum oraz wszystkim zainteresowanym. Funkcjonowanie biblioteki w późniejszym okresie zagwarantował zapisem testamentowym. Powstała wtedy pierwsza biblioteka i pierwsze muzeum publiczne w Polsce. Zbiory L. J. Szersznika do dzisiaj stanowią podstawową część zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego ora  Książnicy Cieszyńskiej.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska