Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1806 - Uruchomienie pierwszej drukarni

W 1806 r. przybył do Cieszyna opawski drukarz, Fabian Beinhauer, i przy dzisiejszej ulicy Stromej otworzył pierwszą w dziejach miasta drukarnię. Jego pobyt w Cieszynie był jednak krótki, jeszcze tego samego roku swój zakład zbył na rzecz Tomasza Prochaski, pochodzącego z Pragi. Prochaska rozwinął działalność, zyskał klientów i zapoczątkował dynastię cieszyńskich drukarzy. W latach osiemdziesiątych XIX w. Karol Prochaska otworzył nową siedzibę firmy przy dzisiejszej ulicy Hlavní w Czeskim Cieszynie. Prosperita jednej z największych drukarni w monarchii austro-węgierskiej trwała do 1920 r., później, po podziale Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i Czechosłowację, rynek wydawniczy znacznie się skurczył i rozpoczęły się problemy finansowe, zakończone przejęciem firmy przez bank.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska