Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1848 - Wydanie „Tygodnika Cieszyńskiego” – początek polskiego ruchu narodowego

Wydarzenia rewolucyjne w Europie w latach 1848-1849 spowodowały, że na znaczeniu zyskały niższe warstwy społeczne: chłopstwo i rodząca się warstwa robotnicza. Podobne ruchy wystąpiły również na Śląsku Cieszyńskim, gdzie przywódcami chłopów stali się Paweł Stalmach i Andrzej Cinciała. W 1848 r. z inicjatywy Stalmacha, Cinciały i Ludwika Kluckiego wydano pierwsze na Śląsku Cieszyńskim czasopismo w języku polskim Tygodnik Cieszyński, które w krótkim czasie przyjęło cele zgodne z polską racją stanu. Z inicjatywy Tygodnika żądania chłopów i ich przywódców dotyczyły równouprawnienia języka polskiego w urzędach i sądach. Jednak w następnym roku władze w Wiedniu zaostrzyły politykę i doprowadziły do likwidacji pisma i innych organizacji polskich. W 1851 r. pojawiło się nowe czasopismo, Gwiazdka Cieszyńska, która w tym okresie nie publikowała treści politycznych. Działalność polskiego ruchu narodowego przyniosła pierwsze sukcesy w latach sześćdziesiątych XIX w.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska