Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1869 - Cieszyn na szlaku linii koszycko - bogumińskiej

W dziejach monarchii Habsburgów druga połowa XIX w. zaznaczyła się intensywną budową linii kolejowych, integrujących rozległe części państwa i jednocześnie zapewniających bezpieczeństwo przez możliwość szybkiego przerzutu oddziałów wojskowych. Jedną z wybudowanych linii była kolej koszycko-bogumińska, łącząca linię północną (Wiedeń- Kraków) w Boguminie przez Cieszyn, Żylinę, Poprad z Koszycami na dzisiejszej Słowacji. Linia ta została wybudowana w latach 1869-1872, ale połączenie kolejowe z Bogumina do Cieszyna otwarto już w pierwszym roku inwestycji. Linia kolei koszycko-bogumińskiej miała długość 368 km, była początkowo jednotorowa, ale już pod koniec XIX w. rozpoczęto budowę drugiego toru. Śląski odcinek był gotowy do 1915 r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska