Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1895 - Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego uruchamia polskie gimnazjum

Z inicjatywy Pawła Stalmacha, przywódcy polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, założono w 1885 roku stowarzyszenie: Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, której zadaniem było wspieranie szkolnictwa w języku polskim i gromadzenie funduszy na jego rozwój, a przede wszystkim założenie polskiego gimnazjum, które miało stać się kuźnią polskiej inteligencji. Główny cel Macierzy został zrealizowany już po śmierci Stalmacha. W dniu 10 października 1895 r. rozpoczęło działalność pierwsze polskie gimnazjum w Cieszynie. Gimnazjum, istniejące początkowo jako szkoła prywatna, miało swoją siedzibę w wynajętej kamienicy przy dzisiejszej ul. Stalmacha. Po ośmiu latach, w 1903 r., mury szkoły opuścił pierwszy rocznik liczący 19 absolwentów. Tegoż roku szkoła została upaństwowiona, dzięki czemu Macierz mogła skupić się na innych zadaniach.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska