Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

19. 10. 1918 - Powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

Zbliżająca się klęska Austro-Węgier w I wojnie światowej zaktywizowała narody zamieszkujące monarchię Habsburgów w dążeniu do budowy państw narodowych. Cesarz Karol, próbując ratować państwo, ogłosił 16.10.1918 r. manifest zezwalający na tworzenie lokalnych samorządów narodowych. Polskie stronnictwa polityczne szykujące się od jakiegoś czasu do przejęcia władzy w księstwie cieszyńskim otrzymały zgodę władz centralnych na działania w tym kierunku. 19.10.1918 r. powołano do życia Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która była reprezentacją ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim i administrowała polską częścią Śląska do 9.08.1920 r., kiedy uległa likwidacji, a jej kompetencje przeszły na rząd Polski.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska