Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1914 - 1914 r. – Powstanie Legionu Śląskiego

Wybuch I wojny światowej obudził nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Do uformowanych w Galicji dwóch legionów dołączył z czasem legion śląski, zorganizowany na Śląsku Cieszyńskim. Na wezwanie Józefa Piłsudskiego odpowiedzieli cieszyńscy nauczyciele, Hieronim Przepiliński i Jan Łysek, którzy opierając się o Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, działające na terenie Śląska Cieszyńskiego, wezwali ochotników do Cieszyna i na terenie Parku Sikory (dzisiaj w Czeskim Cieszynie) zorganizowali legion śląski, zwany również cieszyńskim. W dniu 21.09.1914 r. legion w sile dwóch kompanii (około 380 ludzi), żegnany przez tłumy mieszkańców Cieszyna, wymaszerował i skierował się do Mszany Dolnej, gdzie został połączony z II Brygadą Legionów Polskich. Cieszyńscy legioniści wraz z II Brygadą walczyli na froncie wschodnim z wojskami rosyjskimi na terenie Ukrainy, Rumunii i Węgier. W trakcie walk zginęło około 70 legionistów, w tym wspomniany Jan Łysek, a 30 dostało się do niewoli.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska